Australian Embassy
Israel

462 VISA FOR ISRAELIS - HEBREW - FIRST PAGE

 

                                               SUBCLASS 462 WORK AND HOLIDAY VISA ARRANGEMENTS BETWEEN AUSTRALIA AND ISRAEL

 

הודעה חשובה- יום שני-  21 לאוגוסט 2017 - שעה 16:00

מכסת האשרות  (500 אשרות) לשנת הכספים האוסטרלית 2017-2018 שמסתיימת ב 30 ליוני 2018 הסתיימה היום לאחר שניפקנו 500 אשרות. 

 

לצערנו לא נוכל לקבל בקשות נוספות. ניתן יהיה להגיש בקשות חדשות רק בתחילת שנת הכספים האוסטרלית הבאה שמתחילה ב- 1 ליולי 2018.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

אשרת עבודה וחופשה מאפשרת:

 • שהיה של 12 חודשים באוסטרליה מתאריך הכניסה הראשונה
 • עבודה למשך 12 חודשי השהיה אולם לא לתקופה של יותר משישה חודשים עם אותו מעסיק
 • לימודים לתקופה של עד ארבעה חודשים.

  הקריטריונים הכלליים למועמדים ישראלים הם:

  דרכון בתוקף למשך 12 חודשים לפחות

 • מגיל 18 ופחות מגיל 31 בזמן הגעת הבקשה לשגרירות
 • ללא ילדים נלווים בשום שלב של השהיה באוסטרליה (כולל נשים הרות עם כוונה ללדת באוסטרליה)
 • שווה ערך של לפחות 5,000 דולר אוסטרלי נטו בחשבון הבנק בנוסף שווה ערך של לפחות 2,000 דולר אוסטרלי לכיסוי הוצאות טיסה לאוסטרליה וחזרה. לא כולל מניות, קופות גמל וקרן פנסיה.
 • ללא נסיעה קודמת לאוסטרליה באשרת חופשת עבודה מסוג  (Subclass 417 Woking Holiday Visa) .  לעומת זאת לנוסעים שהיו באוסטרליה בעבר עם אשרה מסוג 462 פעם אחת בלבד ישנה אפשרות להגיש בקשה לאשרה נוספת מסוג 462 אם הם עונים על מספר תנאים. בקשות מסוג זה מטופלות באוסטרליה דרך האינטרנט.  ההסברים לגבי התנאים לאשרה שניה מובאים באנגלית בלבד באתר של משרד ההגירה.
 • בעלי תעודת בגרות ממשרד החינוך  (או תעודת  מקבילה לאלה שלמדו בבתי ספר פרטיים כגון בתי הספר האמריקאים, האנגלים, הסקוטים והצרפתיים). שימו לב. תעודות "תוצאות בחינות" שמציינות שאין זכאות לתעודת בגרות אינן קבילות אלה אם בנוסף סיימתם לפחות שנת לימודים מלאה במוסד להשכלה גבוהה.
 • סיימו שירות חובה צבאי  או שירות לאומי עם תעודת שיחרור או פטורים משירות צבאי. אין זכאות לאלה שעדיין בשירות חובה  גם אם תאריך השיחרור קרוב. לאלה שסיימו שירות חובה אך אין תעודת שיחרור\הערכה בגלל שעדיין משרתים בקבע יש לספק אישור על שירות בקבע מהשלישות (לא מהמפקד) והעתק של תלוש השכר האחרון מהצבא
 • ידיעת השפה האנגלית ברמה פונקציונלית (תעודת בגרות עם ציון עבר באנגלית ברמה של 3 יחידות לימוד עונה על הדרישה של אנגלית פונקציונלית)
 • עונים על דרישות הבריאות וההתנהגות הטובה של אוסטרליה (לאחר בדיקה ראשונית של הבקשה השגרירות שומרת את הזכות לבקש בדיקות רפואיות או תעודות יושר משטרתיות). אם תדרשו לעבור בדיקות רפואיות אצל רופא השגרירות. עלות הבדיקות ( כ- 1,000 ש"ח) חלה עליכם בנוסף לעלות הגשת הבקשה לאשרה. את הבדיקות ניתן לעבור אצל רופא השגרירות בארץ או רופא מורשה בחו"ל.

מכסה שנתית

המכסה השנתית היא 500 אשרות בין הראשון ליולי עד ה 30 ליוני בשנה שאחרי.  עם סיום ההנפקה של 500 האשרות השנתיות לא ניתן להגיש בקשות עד לתחילת יולי של השנה החדשה.  הודעות על מספר האשרות שהונפקו ומספר המקומות הנותרים תתפרסמנה באתר של השגרירות באופן יומי.

כיצד להגיש את הבקשה לאשרה

יש לשלוח את הבקשות בדואר רשום או דואר מהיר  של דואר ישראל לשגרירות לכתובת:

שגרירות אוסטרליה

מגדל בנק דיסקונט, קומה 28

רחוב יהודה הלוי 23

תל-אביב-יפו 65136

או

ת.ד 29108

תל-אביב-יפו

מיקוד 61290

 

ניתן גם לשלוח את הבקשה דרך סוכני נסיעות או ספקי שירות  כגון :

 • ש.ע.ל – בניין הטקסטיל, קומה 12, רחוב קאופמן מספר 2, תל-אביב-יפו.  טלפון   03-5269100
 • ש.מ אשרות – רחוב דרוינוב 5, תל-אביב-יפו.  טלפון 03-5250332

לא ניתן להגיש באופן אישי בשגרירות

לא ניתן להגיש בקשות בשגרירויות אוסטרליה בחו"ל. רק בישראל.  

לא ניתן להגיש בקשות עבור אנשים הנמצאים באוסטרליה.  יש חובה להמצא מחוץ לאוסטרליה בזמן הגעת הבקשה לשגרירות בישראל וגם בזמן קבלת האשרה.   

 

מידע נוסף על אופן הגשת הבקשה, המסמכים הנדרשים, אופן התשלום ומצב המכסה\מקומות נותרים

 

החזר הפרשות לפנסיה מתקופת העבודה באוסטרליה:   לאחר היציאה מאוסטרליה יתכן ותהיו זכאים להחזר של הפרשות הפנסיה ששולמו בזמן עבודתכם באוסטרליה.  יש לפנות ישירות למשרד ההגירה באוסטרליה בנושא זה

 

http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Superannuation#