Australian Embassy
Israel

hebrew visa menu


ויזות לאוסטרליה

שימו לב. האגרות משתנות בראשון לינואר ובראשון ליולי כל שנה. ראו טבלת מחירים בתחתית עמוד זה

כתובת ופרטי קשר

אשרת ביקור / טיול

אשרת עבודה וחופשה למחזיקי דרכון ישראלי מגיל 18 עד 30 -  Subclass 462 Work and Holiday Visa

אשרת ביקור עסקים לשהייה קצרה 

אשרת עבודה זמנית לשהות קצרה Subclass 400 Temporary Work (Short Stay Specialist) Visa

בקשות שהוגשו דרך האינטרנט (אונליין) עם דרכונים זרים

בקשתי לויזה נדחתה. מה האופציות העומדות לרשותי

תוקף אשרות ביקור /טיול / תיירות

כמה זמן ניתן להישאר באוסטרליה

האם ניתן להאריך את השהייה מעבר לתקופה הראשונית שאושרה על ידי השגרירות
 

האם אפשר לקבל/להחזיק ביותר מויזה אחת באותו הזמן

יש לי ויזה בתוקף בדרכון הישן. האם יש להעביר את הויזה לדרכון החדש 

האם צריך להראות כרטיס הלוך ושוב בכניסה לאוסטרליה 

האם אפשר לקבל ויזה מחוץ לישראל

אני טס/ה דרך אוסטרליה (טרנזיט) ליעד אחר – האם יש צורך בויזה

האם אפשר לעבוד באוסטרליה

כיצד ניתן לעבוד באוסטרליה באופן חוקי

 ויזה אלקטרונית? eVisa  - ETA 

  אשרות עבודה וחופשה לדרכונים לא ישראליים - Subclass 417 Working Holiday \ Subclass 462 Work and  Holiday Visa

 אשרת הגירה / עבודה לאוסטרליה

קבלת עזרה נוספת

אשרת סטודנט / לימודים

טבלת מחירים 

טופס הסכמת הורים להנפקת אשרה לקטין

בדיקות רפואיות ורשימת רופאים

בקשות שהוגשו במשרד ההגירה באוסטרליה (כיצד מועברות תוצאות הבדיקות הרפואיות ותעודות היושר וכיצד לאסוף את האשרה ממשרדינו בסוף ההליך)

סיכום