Australian Embassy
Israel

heb - visas - transit

אני טס/ה דרך אוסטרליה (טרנזיט) ליעד אחר – האם יש צורך בויזה

בעלי דרכון ישראלי חייבים בויזת טרנזיט גם אם הם לא יורדים מהמטוס ולא יוצאים משדה התעופה באוסטרליה. להלן הדרישות

א - טופס 876 - ניתן לקבל מסוכן הנסיעות או האינטרנט

ב - העתק של הדף הראשון של דרכון בתוקף לתאריכי המעבר דרך אוסטרליה. אין צורך לשלוח את הדרכון המקורי. אם הויזה תאושר תקבלו הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שרשמתם בטופס הבקשה

ג - תמונת דרכון עדכנית - לא יותר משישה חודשים 
 

 .    תדפיס פירוט מסלול הטיסות המתוכננות דרך אוסטרליה אך לא לאשר טיסות באופן סופי לפני קבלת האשרה (ITINERARY) -ד

. מותר לבקש ויזת טרנזיט ליותר מכניסה אחת לשימוש תוך שנה מיום ההנפקה. נא לציין תאריכים מדויקים או משוערים במקום המיועד לכך בטופס הבקשה, בנוסף לתדפיס מסלול הטיסה.
 

יש לענות לכל השאלות בטופס כולל כתובת באוסטרליה, מקצוע ופרטים של העבודהמעסיק


בעלי דרכונים מסויימים אינם זקוקים לויזת טרנזיט בתנאים הבאים

א - זמן השהייה / טרנזיט בשדה התעופה באולם הטרנזיט באוסטרליה אינו עולה על 8 שעות
ב - יש ברשותם כרטיס המשך וכל המסמכים הדרושים (כולל ויזה, אם צריך) למדינת היעד

רשימת הדרכונים והתנאים לפטור

ניתן לשלוח את הבקשה בדרכים הבאות בלבד

א- דרך סוכן הנסיעות ישירות באמצעות התאחדות סוכני הנסיעות (ש.ע.ל) או חברת ש.מ. אשרות. 

(1) SHAAL - ש.ע.ל (Association of Travel Agents)
Tel Aviv – 12 Bialik Street - 03 5269100
Jerusalem 02 6236189 - Level 3, no. 3 King George (Bell Buildings).
Haifa: 04 – 8535632 – Level 5, 104 Ha’atzmaut Street. (Orly 052 5887111).
Email: visa@ittaa.org.il

(2) S.M Visa Services (ש.מ. אשרות): No. 5 Droyanov Street, Tel Aviv – Phone (03) 5250332
זמן טיפול במסלול זה הוא כשבועיים בדרך כלל

 

ב- בדואר רשום ל- ת.ד 29108 תל אביב 61290 (הדרך האיטית יותר) : זמן טיפול בדרך כלל חודש ימים

.מידע לגבי תוקף ותנאי הויזה נמצא בטופס הבקשה

להזכירכם שלפעמים חלים עיקובים מסיבות שונות. נא לא לקנות כרטיס טיסה או לאשר טיסות לפני קבלת הויזה

חשוב : טיסה לתאריך מסויים או פגישות אינם מקרי חרום או נסיבות מיוחדות