Australian Embassy
Israel

אשרת טיול עבודה מסוג 462 - דרכון ישראלי

חדש 28.12.2018  - מכסת האשרות לדרכון ישראלי הוגדלה מ 500 ל 2,500 מקומות. ניתן להגיש בקשות דרך האינטרנט בלבד

 

יש להגיש בקשות לאשרת עבודה  וטיול ראשונה מסוג 462 דרך האינטרנט בלבד.  הבקשות מטופלות בשגרורת אוסטרליה בברלין.

  בקשות נייר שתתקבלנה לא תהינה תקפות ולא תטופלנה.

חשוב:  יש לספק העתק של המסמכים המקוריים בעברית בנוסף לתרגום. אחרת צפויים עיכובים ואו סירוב ללא פניה נוספת אליכם.

למידע נוסף יש לבקר באתר של המשרד לעיניני מולדת

בירורים

טלפון: מרכז שירות גלובלי באוסטרליה.  המרכז פועל בימי שני עד שישי בין השעות  9 בבוקר  ו 5 אחרי הצהריים  שעון  מקומי בסידני אוסטרליה.

61261961096+

 

מערך הויזות האוסטרלי הוא אלקטרוני.   אין צורך בבול או חותמת בדרכון.   מומלץ לשאת את מכתב אישור הויזה שקיבלתם.