Australian Embassy
Israel

אשרת טיול עבודה מסוג 462 - דרכון ישראלי

חדש 28.12.2018  - מכסת האשרות לדרכון ישראלי הוגדלה מ 500 ל 2,500 מקומות. ניתן להגיש בקשות דרך האינטרנט בלבד

 

יש להגיש בקשות לאשרת עבודה  וטיול ראשונה מסוג 462 דרך האינטרנט בלבד.

  בקשות נייר שתתקבלנה לא תהינה תקפות ולא תטופלנה.

חשוב:  יש לספק העתק של המסמכים המקוריים בעברית בנוסף לתרגום. אחרת צפויים עיכובים ואו סירוב ללא פניה נוספת אליכם.

למידע נוסף יש לבקר באתר של המשרד לעיניני מולדת

בירורים

טלפון: מרכז שירות גלובלי באוסטרליה.  המרכז פועל בימי שני עד שישי בין השעות 11:00 עד 24:00 שעון ישראל

61261961096+

 

בקשות לאשרה שניה יש להגיש דרך אתר המשרד לעיניני מולדת

 

מערך הויזות האוסטרלי הוא אלקטרוני.   אין צורך בבול או חותמת בדרכון.   מומלץ לשאת את מכתב אישור הויזה שקיבלתם.