Australian Embassy
Israel

heb - visas - getting visa not in israel

האם אפשר להגיש בקשה לויזת תייר או עסקים (מסוג 600) או לעבודה קצרה (מסוג 400) מחוץ לישראל

ניתן להגיש בקשה לויזה ברוב השגרירויות האוסטרליות בעולם. כמו כן ניתן להגיש בקשות דרך האינטרנט.

ברוב המקרים השגרירויות בחו"ל מתייעצות עם השגרירות האוסטרלית בת"א לפני קבלת ההחלטה. הליך זה יכול לקחת מספר ימים או שבועות.

 דרכי הקשר עם שגרירויות אוסטרליה בעולם מצויינים באתר משרד ההגירה