Australian Embassy
Israel

heb - visas - getting visa not in israel

האם אפשר לקבל ויזה מחוץ לישראל

ניתן להגיש בקשה לויזה ברוב השגרירויות האוסטרליות בעולם. אולם עדיף ומומלץ להגיש את הבקשה בישראל. ההליך הרבה יותר פשוט ומהיר. זאת מאחר והשגרירות האוסטרלית בארץ יכולה לבצע את הבדיקות הנדרשות ולאשר מידע ומסמכים בצורה יסודית ומהירה יותר לגבי אזרחים ישראלים מאשר השגרירויות בחו"ל. כמו כן ברוב המקרים השגרירויות בחו"ל מתייעצות עם השגרירות האוסטרלית בת"א לפני הנפקת ויזה לאזרח ישראלי. הליך זה יכול לקחת מספר ימים או שבועות. קבלת ויזה ראשונה ממשרדנו אינו מבטיח קבלת ויזה שניה. לכן מומלץ להתאים את מסלול הנסיעה לויזה הראשונה ולהשתמש בה בזמן. משרדנו אינו יכול לשמש צינור להעברת מסמכים ופניות מקרובים וחברים בארץ המעונינים לעזור או לתמוך בקרובים/חברים המגישים בקשות בשגרירויות אוסטרליות בחו"ל. מכתבי/מסמכי תמיכה יש להעביר ישירות למגיש הבקשה. כתובות, מספרי טלפון/פקס וכתובות אלקטרוניות של שגרירויות אוסטרליה בעולם מצוינות באתר משרד ההגירהנוסעים הנמצאים באוסטרליה ייפנו ישירות לסניף משרד ההגירה הקרוב אליהם בכל עניין הקשור לויזות