Australian Embassy
Israel

אשרת עבודה קצרה למומחים מסוג 400

Pending Approval

 

 אשרת עבודה זמנית לשהות קצרה-  Temporary Work (Short Stay Specialist) (subclass 400) visa

אשרה זו מיועדת בעיקר לאנשים שנוסעים מטעם העבודה לבצע עבודות קצרות ביותר והדורשות רמת השכלה מיקצועית, מיומנות ומומחיות גבוהים ביותר. למשל

 • התקנה של מכונות, ציוד, ידע או טכנולוגיה שנמכרו לאוסטרליה
 • מתן הדרכה
 • מתן שירות שותף למכונות ציוד או טכנולוגיה שנמכרו לאוסטרליה
 • תיקונים וטיפולים דחופים שלא ניתנים לביצוע על ידי עובדים מקומיים באוסטרליה
 • פגישות עבודה להחלפת דעות מקצועיות, העברה וחלפת ידע
 •  מרצים בתשלום
 • עיתונאים שנוסעים לכסות אירועים ספציפים
 • צלמים מקצוענים
 • ספורטאים וצוות עזר הנוסעים לתחרויות ספציפיות (כלומר לא כולל הצטרפות לעבודה לקבוצה מקומית)
 • אנשי אקדמיה הנוסעים להשתתף במחקר קצר או מרצים אורחים 
 •  מנהלים או דירקטורים של חברות או חברות בת באוסטרליה. אשרה זו ניתנת עם תוקף מירבי של 6 חודשים בלבד.   לאשרה עם תוקף ארוך יותר (עד 4 שנים) יש לברר התאמה לאשרה מספר  482

 

מה להגיש?

נא לצרף\להעלות לבקשה המקוונת באתר את כל המסמכים הבאים בפורמט של PDF בלבד. החלטות תתקבלנה על סמך המסמכים המצורפים לבקשה. במידה ואחד המסמכים חסר ניתן לדחות את הבקשה ללא פניה למבקש. 

 1. צילום ברור של דרכון בתוקף למשך תקופת השהיה המבוקשת באוסטרליה.  אין דרישה שהדרכון יהיה בתוקף ל 6 חודשים.
 2. אגרה:  התשלום בכרטיס אשראי בדולרים אוסטרליים בלבד בזמן הגשת בבקשה דרך האינטרנט או דרך ספקי שירות כגון אלה המצויינים להלן
 3. מכתב הזמנה מאוסטרליה.שמאשר את פרטי הביקור.  יש לציין במכתב את הפרטים הבאים של הנוסע:
 • התפקיד בעסק\חברה
 • מקצוע
 • פירוט של העבודה שתתבצע . אין להסתפק בתיאור כללי ללא פירוט של כל העבודות שתתבצענה
 • האם משולמת משכורת עבור העבודה שתתבצע באוסטרליה ומי משלם (המעסיק בארץ או באוסטרליה )
 • מי ממן את הוצאות הנסיעה\טיסה והשהיה באוסטרליה
 • מספר הנסיעות הצפויות ב 12 החודשים הבאים
 • משך השהיה הצפויה בכל נסיעה
 • מדוע נבחר העובד באופן ספציפי לבצע את העבודה באוסטרליה ואיזה ידע, ניסיון וכישורים מיוחדים יש לעובד שלא ניתן למצוא אצל עובדים מקומיים באוסטרליה

   4.    מגיל 75 ומעלה יש לצרף לבקשה אישור על רכישת ביטוח לתקופת השהיה באוסטרליה. בנוסף לאחר בדיקת הבקשה בשגרירות תתבקשו לעבור בדיקה רפואית אצל רופא השגרירות. פרטים נוספים ימסרו מהשגרירות בזמן הרלוונטי 

 

האשרה תקפה לכניסה לא יאוחר משישה חודשים מתאריך ההנפקה לפי התאריך המצויין באישור\מכתב  Must Not Arrive After.   זמן השהיה ופקיעת תוקף האשרה הוא מיום הכניסה הראשונה

לדוגמא:  האשרה הונפקה ב- 1 לינואר 2017  ותקפה לשישה חודשים עם תאריך הכניסה האחרון ( Must Not Arrive After )  מצוין כ - 1 ליולי 2017.  מופיע שהאשרה היא לכניסות רבות ( Travel Facility: Multiple) לשהיה של 3 חודשים מתאריך ההגעה הראשונה

Stay Period:  03Months from the date of first arrival

 אם נכנסים לאוסטרליה חודש אחרי תאריך ההנפקה (כלומר נכנסים ב- 1 לפברואר 2017) ונשארים באוסטרליה למשך חודשיים אזי תוקף האשרה והשהיה פג ביום  ה -1 למאי 2017.  לא ניתן לחזור לאוסטרליה  אחרי ה- 1 למאי 2017 או להשאר באוסטרליה מעבר לתאריך ה-  1 למאי 2017.

ניתן להגיש מספר בקשות לאשרה זו באותה שנה.  אבל אם להערכתכם יהיה לכם צורך לשהות באוסטרליה בסך הכל  במצטבר יותר משישה חודשים בשנה אז יש לשקול להגיש בקשה לאשרה 482 שמטופלת מאוסטרליה

 

כיצד להגיש

נא להגיש באופן עצמאי מקוון דרך האינטרנט או דרך ספקי שירות\צד שלישי כגון 

(1)

  ש.ע.ל

035269111.  בית הטקסטיל, קומה 12, רחוב קויפמן 2, תל-אביב

חיפה :  (Orly 052 5887117)

 

 (2)

 ש.מ. אשרות:  רחוב מנחם בגין 156,תל-אביב, קומה 24.  טלפון   03-5250332

 

Rehov Hasoreg number 2, Level 2, Jerusalem 02 5829494

 

Rehov Ha\'atzmaout number 104, Level 1, Haifa, 04 6229060

 

(3)  ניתן גם להעזר - תמורת דמי טיפול - בספקי השירות אחרים או סוכני הגירה מורשים

 

זמן טיפול בבקשה: זמן טיפול בבקשה זמן הטיפול יכול להשתנות בתדירות חודשית ונקבע על ידי הממשלה באוסטרליהלכן מומלץ להגיש את הבקשה לויזה חודש לפני הנסיעה המתוכננת.  להזכירכם לפעמים חלים עיכובים מסיבות שונות. נא לא לקנות כרטיס טיסה לפני קבלת הויזה. חשוב: רכישת כרטיסי טיסה לתאריך מסויים אינה נחשבת למקרה חרום או נסיבות מיוחדות.  

אנו נשתדל ונעשה מאמצים לסיים את הטיפולבבקשות בהקדם האפשרי.

אם יש לכם מצב חירום או נסיבות יוצאות מהכלל נא ליצור קשר עם משרדינו באמצעות הדואר האלקטרוני . אם יהיה צורך נתאם לכם פגישה מתאימה במשרדינו.

שימו לב: קביעת טיסות לפני קבלת האשרה אינה נחשבת מצב חירום או יוצא מהכלל

 

מערך הויזות האוסטרלי הוא אלקטרוני.   אין צורך בבול או חותמת בדרכון.   מומלץ לשאת את מכתב אישור הויזה שקיבלתם.