Australian Embassy
Israel

אשרת תייר מספר 600

 אשרת תיירות / ביקור

אשרת תיירות/ביקור: מיועדת לביקור קרובים, חברים ותיירות. ויזה זו לא מתאימה לאנשי עסקים, אקדמיה ועובדים הנוסעים במסגרת עבודתם לפגישות, כנסים, תערוכות, ועידות והרצאות באוסטרליה. למטרות אלו יש להגיש בקשה לויזת עסקים לשהייה קצרה

יש צורך בטופס נפרד לכל נוסע, כולל קטינים

נא להימנע מלעשות סידורי נסיעה בלתי הפיכים לפני קבלת האשרה המתאימה

 

זמן טיפול בבקשה: זמן הטיפול העולמי לויזת תיירות שמוגשת עם דרכון בעל "סיכון גבוהה" כפי שנקבע על ידי משרד ההגירה האוסטרלי הוא חודש אחד. סיכון גבוהה משמעותו דרכון שלא ניתן להגיש איתו בקשות אלקטרוניות באמצעות האינטרנט. דרכונים ישראלים כלולים בקבוצה זו

זמן הטיפול במשרדינו מהיר יותר מהסטנדרט העולמי, כפי שמצויין למטה, אבל אנחנו מעודדים הגשה מוקדמת של לפחות חודש לפני תאריך הנסיעה

 

מערך הויזות האוסטרלי הוא אלקטרוני.   אין צורך בבול או חותמת בדרכון.   מומלץ לשאת את מכתב אישור הויזה שקיבלתם. 

 


בקשות שמוגשות דרך סוכני הנסיעות:

 לנוסעים מעל לגיל 40:  12 ימים

לנוסעים מתחת לגיל 40: 20 ימים

 סוכן הנסיעות ישלח את הבקשה דרך התאחדות סוכני הנסיעות (ש.ע.ל) או דרך חברת ש.מ אשרות. זו הדרך המהירה ביותר לקבלת האשרה. זאת מאחר שחלק מהליכי הרישום והתאמת תשלומי האגרה מתחיל בגופים אלה עוד לפני הגעת הבקשה לשגרירות. בסוף ההליך יוחזר הדרכון דרך גופים אלה לסוכן הנסיעות שלכם. סוכני הנסיעות יטפלו בבקשות שלכם תמורת דמי טיפול שנקבע על ידם גם אם אתם לא רוכשים את כרטיס הטיסה דרכם. לדוגמא: רכשתם כרטיס באינטרנט או שאחרים רכשו לכם כרטיס בחו"ל

בקשות שמוגשות דרך הדואר: חודש שלם לפחות מיום קבלת הדרכון בשגרירות. נא לשמור על הקבלה עם מספר הדואר הרשום למעקב אחרי המעטפה/בקשה ששלחתם לשגרירות. ניתן לעקוב אחרי המשלוח דרך האתר של רשות הדואר או בסניף הדואר שממנו שלחתם את בקשתכם. מטעמי חיסיון אין אנו יכולים לאשר קבלת טפסים שנשלחו בדואר לפני שעבר חודש מיום הגעת הבקשה לשגרירות. דרכונים המתקבלים דרך הדואר מוחזרים מדלת לדלת עם שליחים של התאחדות סוכני הנסיעות תמורת 80 ש"ח המשולמים במזומן בזמן החזרת הדרכון. החזרת הדרכון תתואם אתכם טלפונית. לא ניתן לאסוף את הדרכון באופן אישי ממשרדינו או לקבלו בחזרה דרך הדואר גם אם מצרפים מעטפה מבוילת. לכן מומלץ להגיש הבקשה דרך סוכן הנסיעות

הגשת בקשות באופן אישי בשגרירות: מאחר שאין צורך בהגשה אישית, זמן ההמתנה לקבלת תור להגשה אישית עשוי לארוך יותר מחודש ימים שלאחריו יש להמתין חודש נוסף לסיום הטיפול בבקשה. זאת מחמת העומס הגדול של בקשות שחובה להגיש באופן אישי (כגון חלק מאשרות סטודנט וההגירה) . לכן מומלץ להגיש את הבקשה דרך סוכני הנסיעות כמצוין מעלה

אם יש לכם מצב חירום או נסיבות יוצאות מהכלל נא ליצור קשר עם משרדינו באמצעות הדואר האלקטרוני או דרך הטלפון כדי לדון בעניין. אם יהיה צורך נתאם לכם פגישה מתאימה במשרדינו. שימו לב: קביעת טיסות לפני קבלת האשרה אינה נחשבת מצב חירום או יוצא מהכלל


א- טופס בקשה. נא לענות על כל השאלות באופן מלא וכנה. לרוב תתקבל על סמך הנתונים המופיעים בטופס. טפסים עם מידע חלקי עשויים להוביל לסירוב ללא פנייה למבקש. ניתן גם לקבל את הטופס / בעברית מסוכן הנסיעות. ניתן להוריד את הטפסים בשפות הבאות : עברית, אנגלית, ערבית ורוסית. מומלץ להוריד את הטפסים דרך אתר זה להבטיח שאתם מורידים את הגרסה העדכנית ביותר של הטופס. לא ניתן לקבל טפסים בגרסאות קודמות

ב- דמי טיפול 400 ₪ .התשלום באמצעות המחאת דואר לפקודת "שגרירות אוסטרליה". את ההמחאה יש לשלוח עם הבקשה. שימו לב שתשלום ישיר לשגרירות במזומן, באמצעות שיקים, כרטיסי אשראי או הפקדה ישירה לחשבון השגרירות אינו אפשרי

ג- תמונת דרכון אחת שאינה ישנה משישה חודשים

ד- דרכון בתוקף למשך תקופת השהיה המבוקשת באוסטרליה

דרישות נוספות

לנוסעים בגיל 18 עד 30

 פירוט דפי חשבון מקוריים לשלושת החודשים האחרונים והעתק. המקור יוחזר עם הדרכון. אם הדפים הודפסו מהאינטרנט או המשוב/בנקט יש להחתים את מורשה החתימה בבנק על הטפסים, כולל שם, חתימה, חותמת ומספר טלפון קווי לאימות המסמכים. במידה והורים או בני משפחה עוזרים במימון הנסיעה, יש להפקיד את הכספים בחשבון מגיש הבקשה לפחות חודש ימים לפני הגשת הבקשה בכדי שיופיעו בדפי החשבון של לפני הגשת הבקשה

 אם אתם עוברים ביקורת גבולות ביומטרית (כלמור, דרכונכם לא מוחתם בחותמות כניסה ויציאה מהארץ)  אם דרכונכם הונפק ב- 12 החודשים האחרונים לפני הגשת הבקשה כדרכון ראשון או במקום דרכון שנגנב, אבד או הושחת יש לצרף דוח ממשרד הפנים עם פירוט של כל היציאות והכניסות לישראל בשנים האחרונות. יש להגיש את הדוח עם הבקשה. יש לציין ליד כל שורה בדוח את המדינהות שאליהם נסעתם. אם הדרכון הקודם ברשותכם יש לצרף אותו במקום התעודה ממשרד הפנים

 העתק של תעודת שחרור מצה"ל

לשכירים: מכתב מהמעסיק שמפרט תאריך תחילת עבודה, סיום עבודה, חופשה מאושרת בתשלום. יש  תלוש משכורת אחרון מקורי והעתק של התלוש. התלוש המקורי יוחזר עם הדרכון. יש להקפיד שהתלוש המקורי יהיה חתום על ידי מנהל החשבונות/החשב, כולל חתימה, חותמת ומספר טלפון קווי

לעצמאים: מכתב מקורי מרואה החשבון המציין את הרווח הנקי במשך השנתיים האחרונות. יש להקפיד על חתימה, חותמת ודרכי קשר עם רואה החשבון, כולל מספר טלפון קווי

 לסטודנטים יש לצרף אישור לימודים מקורי והעתק של האישור. המקור יוחזר עם הדרכון

 ללא מועסקים יש לציין זאת בטופס ולספק תלוש משכורת מקורי אחרון ממקום העבודה הקודם/אחרון והעתק של התלוש. המקור יוחזר עם הדרכון

 לנוסעים בגיל 75 ומעלה יש לצרף מכתבאישור מסוכן הנסיעות או קופת החולים או חברת האשראי על רכישת ביטוח רפואי למשך הנסיעה לאוסטרליה. בנוסף יש לצרף אישור רפואי על כשירות לנסיעה מאחד מרופאי השגרירות


 לקטינים עד גיל 18 יש לצרף טופס הסכמה משני ההורים, גם אם הם נוסעים ביחד עם הקטין. טופס מיוחד נמצא אצל סוכן הנסיעות ובקישור הבא: טופס הסכמה להנפיק ויזה לקטינים עד גיל 18.

 

נא לקרוא בעיון את המידע החיוני מאוד להלן

נא להקפיד לענות על השאלה בנוגע לשירות צבאי. אין צורך להיכנס לפרטים מעבר לציון העובדה ששירתתם בצבא ואת תאריכי ההתחלה והסיום של השירות

למרות שניתן לקבל עזרה במילוי הטופס, יש להקפיד שהתשובות יהיו של מבקש האשרה/הנוסע ועל חתימה אישית של המבקש/נוסע. חריגה מהוראות אלה עלולה להסתיים בסירוב. כמו כן הדבר עלול להוביל לנקיטת אמצעים נוספים נגד הנוסע ו/או סוכן/משרד הנסיעות במידה והיו מעורבים בזיוף חתימות או מסמכים


עם קבלת הדרכון בחזרה ולפני הנסיעה יש לקרוא ולהבין את תנאי האשרה, כולל תוקף, משך השהיה, מספר הכניסות שניתן לבצע עם האשרה ותנאים אחרים המצוינים באשרה. עמודי ההסבר של טופס הבקשה מכילים דוגמא של האשרה והסבר להבנת תנאי האשרה

להזכירכם לפעמים חלים עיקובים מסיבות שונות. נא לא לקנות כרטיס טיסה לפני קבלת הדרכון עם הויזה.לכן אנחנו מעודדים הגשה מוקדמת של לפחות חודש לפני תאריך הנסיעה


חשוב: כרטיסי טיסה לתאריך מסויים או פגישות באוסטרליה אינם מקרי חרום או נסיבות מיוחדות

שימו לב שלבעלי דרכונים זרים מסוימים ישנה אפשרות להגיש בקשה לאשרת עסקים באופן אלקטרוני באינטרנט בקישורים הבאים

 

See: Electronic Travel Authority.

See: eVisitors