Australian Embassy
Israel

תוקף אשרות ביקור/טיול/תיירות

 

 

תוקף אשרות ביקור/טיול/תיירות

ברוב המקרים (אך לא תמיד) הויזות מאפשרות כניסה לאוסטרליה תוך 12 חודשים מיום ההנפקה. במקרים מסוימים תונפק ויזה עם תוקף קצר או ארוך יותר. דבר זה נתון לשיקולה הבלעדי של השגרירות לאחר בדיקת כל בקשה בנפרד לגופו של עניין. חשוב לציין בטופס את התאריכים המשוערים לביקור באוסטרליה על מנת שהמידע יילקח בחשבון על ידי השגרירות. השגרירות לא מחויבת להנפיק את האשרה על פי התאריכים המצוינים בבקשה.  נא לבדוק את האשרה עם קבלתה ולתכנן את מסלול הנסיעה בהתאם.

התאריך האחרון לכניסה לאוסטרליה מצויין בויזה לאחר המילים

MUST NOT ARRIVE AFTER

במידה ומצויין 
MULTIPLE ENTRY

משמעות הדבר היא שניתן להיכנס לאוסטרליה עם אותה הויזה מספר פעמים בתנאי שהכניסה האחרונה לא תהיה מאוחר יותר מהתאריך המופיע אחרי 

MUST NOT ARRIVE AFTER

אם נכנסים לאוסטרליה לפני התאריך הנ"ל (גם אם זה ביום האחרון), ניתן להישאר באוסטרליה למשך התקופה המאושרת בויזה - בד"כ שלושה או שישה חודשים כפי שמצוין בויזה
 


לא ניתן להאריך את תוקף הויזה לאחר הנפקתה

אם לא נכנסים לאוסטרליה לפני התאריך המצוין בויזה, יש צורך להגיש בקשה חדשה כולל תשלום נוסף. העובדה שהונפקה ויזה ראשונה לא מבטיחה מתן ויזה שניה. לכן מומלץ לתכנן את מסלול הטיול בהתאם לויזה המקורית
 

אם אינכם מסכימים או מסוגלים לעמוד בתנאי האשרה שהונפקה לכם, נא להמנע מלנסוע לאוסטרליה