Australian Embassy
Israel

כמה זמן ניתן להישאר באוסטרליה

כמה זמן ניתן להישאר באוסטרליה

בעת מילוי טופס הבקשה תישאל/י כמה זמן ברצונך לשהות באוסטרליה (כלומר 3 , 6 או 12 חודשים). נא לסמן אופציה אחת בלבד. לשגרירות יש שיקול דעת בלעדי לקבוע את משך השהייה לדוגמה – שלושה, ארבעה או ששה חודשים). נא לבדוק את הויזה עם קבלתה לפני הנסיעה ולתכנן את הטיול בהתאם

 משך השהייה מצוין בויזה לאחר המילים

 PERMITTED TO REMAIN IN AUSTRALIA FOR …