Australian Embassy
Israel

האם אפשר לקבל/להחזיק ביותר מויזה אחת באותו הזמן

האם אפשר לקבל/להחזיק ביותר מויזה אחת באותו הזמן

לא. כל ויזה אוסטרלית חדשה מכל סוג שהוא מבטלת באופן אוטומטי את קודמתה גם אם הויזה הקודמת הונפקה בדרכון קודם/אחר

 

מערך הויזות האוסטרלי הוא אלקטרוני.   אין צורך בבול או חותמת בדרכון.   מומלץ לשאת את מכתב אישור הויזה שקיבלתם.