Australian Embassy
Israel

heb - visas - more than one visas at a time

האם אפשר לקבל/להחזיק ביותר מויזה אחת באותו הזמן

לא. כל ויזה אוסטרלית חדשה מכל סוג שהוא מבטלת באופן אוטומטי את קודמתה גם אם הויזה הקודמת הונפקה בדרכון קודם/אחר