Australian Embassy
Israel

האם צריך להציג כרטיס הלוך חזור בכניסה לאוסטרליה

האם צריך להציג כרטיס הלוך חזור בכניסה לאוסטרליה

בכניסה לאוסטרליה תצטרכו להוכיח כי יש בידכם כרטיס יציאה מאוסטרליה או מספיק כסף למשך השהייה באוסטרליה ולקניית כרטיס יציאה. לא ניתן לנקוב בסכום מסוים. ההחלטה אם יש לכם מספיק כסף תתקבל על ידי קציני ההגירה בשדה התעופה באוסטרליה על פי שיקול דעתם הבלעדי בהתחשב בהוכחות שתוכלו להציג בפניהם ותוכניות הביקור שלכם. לכן מומלץ שיהיה לכם כרטיס יציאה מאוסטרליה כבר בזמן הכניסה