Australian Embassy
Israel

heb - visas - working in Aus 1

האם אפשר לעבוד באוסטרליה

העבודה באוסטרליה אסורה בהחלט למטיילים עם ויזת ביקור / תייר. גם אם העבודה מתבצעת ללא תמורה כספית - כגון תמורת לינה ואוכל חינם. נא לשים לב שעל פי חוקי ההגירה האוסטרלים ישנה חובה לבטל את הויזה, לעצור ולגרש את כל מי שנמצא עובד באופן בלתי חוקי

הפרסומים השונים שמותר לישראלים לעבוד באוסטרליה למשך שלושה חודשים, אינם נכונים
 

WORKING HOLIDAY MAKER VISA (1)

לאוסטרליה יש הסכם ויזת טיול עבודה הדדי עם מספר מדינות. ההסכם חל על צעירים בגילאי שמונה עשרה עד שלושים שאין להם ילדים. ויזה זו מיועדת לאפשר לצעירים ממדינות ההסכם עם אוסטרליה שהייה של שנה שלמה, תוך מתן אפשרות לממן את השהייה / טיול באמצעות עבודות מזדמנות למשך לא יותר משישה חודשים עם מעסיק אחד

מאחר ואין הסכם דומה בתוקף בין ישראל לאוסטרליה לא ניתן להנפיק ויזה זו בדרכון ישראלי

 
הדרך המומלצת והמהירה ביותר להגשת הבקשה לנושאי דרכון מתאים היא הגשה אלקטרונית דרך האינטרנט 

 אם יש עיכוב בקבלת תשובה נא לפנות ישירות לתמwww.border.gov.au/about/corporate/information/forms/online/working-holiday-maker-application-enquiry-formיכה

 

מאחר ובקשות אלו לא מטופלות במשרדנו איננו יכולים לספק מידע או תמיכה


WORK AND HOLIDAY VISA (2)
 

  לחץ כאן למידע נוסף

מאחר ואין הסכם דומה בתוקף בין ישראל לאוסטרליה לא ניתן להנפיק ויזה זו בדרכון ישראלי

.