Australian Embassy
Israel

heb - visas - working in Aus 1

האם אפשר לעבוד באוסטרליה עם אשרת תייר

העבודה באוסטרליה אסורה בהחלט למטיילים עם ויזת ביקור / תייר. גם אם העבודה מתבצעת ללא תמורה כספית - כגון תמורת לינה ואוכל חינם. נא לשים לב שעל פי חוקי ההגירה האוסטרלים ישנה חובה לבטל את הויזה, לעצור ולגרש את כל מי שנמצא עובד באופן בלתי חוקי

הפרסומים השונים שמותר לישראלים לעבוד באוסטרליה עם אשרת תייר למשך שלושה חודשים, אינם נכונים