Australian Embassy
Israel

האם אפשר לעבוד באוסטרליה עם אשרת תייר

האם אפשר לעבוד באוסטרליה עם אשרת תייר

העבודה באוסטרליה אסורה בהחלט למטיילים עם ויזת ביקור / תייר. גם אם העבודה מתבצעת ללא תמורה כספית - כגון תמורת לינה ואוכל חינם. נא לשים לב שעל פי חוקי ההגירה האוסטרלים ישנה חובה לבטל את הויזה, לעצור ולגרש את כל מי שנמצא עובד באופן בלתי חוקי

הפרסומים השונים שמותר לישראלים לעבוד באוסטרליה עם אשרת תייר למשך שלושה חודשים, אינם נכונים