Australian Embassy
Israel

heb - visas - prices

משרד ההגירה ,ויזות ואזרחות - שגרירות אוסטרליה, תל אביב

חשוב - אין לשלוח טופס 1440 או פרטים של כרטיס האשראי במייך\דואר אלקטרוני


שימו לב: ניתן לשלם אגרות באופן הבא:

(1)

תשלום  בכרטיס אשראי בדולרים אוסטרלים בלבד. יש לרשום את פרטי כרטיס האשראי בעמוד תשלום האגרה שבטופס הבקשה. מחירים בדולרים אוסטרלים יש למצוא באופן עצמאי דרך הקישור בנוסף יש לצרף טופס  
1440

(2)

תשלום לכל סוגי האשרות שהוגשו און-ליין דרך האינטרנט הוא בדולרים אוסטרלים בכרטיס אשראי

 

(3)

בשקלים במזומן או באמצעות המחאת דואר בלבד לפקודת שגרירות אוסטרליה במקרי חירום בלבד ובהסכמה\תיאום מראש מול השגרירות.  

נא להשתמש בקישור הבא לגבי אגרות