Australian Embassy
Israel

תפריט \ אינדקס

 

מחמת משבר הקורונה המייל שלנו   [email protected] אינו מנותר באופן שוטף

 

למקרי חירום נא לפנות למרכז השירות העולמי של של משרד ההגירה באוסטרליה בטלפון    61960196 2 61+

 

שאלות ותשובות:

 

1- יש לי אשרה בתוקף. האם זה מספיק לטיסה וכניסה לאוסטרליה?

תשובה: כל עוד ישנן הגבלות טיסה וכניסה לאוסטרליה  מחמת הקורונה ,יש צורך בהגשת בקשה וקבלת פטור מהגבלות הטיסה והכניסה לאוסטרליה. את בקשת הפטור מגישים דרך האתר של משרד ההגירה .   אזרחים אוסטרלים, תושבי קבע באוסטרליה ומספר מוגבל של אחרים  אינם נזקקים לפטור. פרטים נוספים, כולל דרישות נוספות מופיעים באתר האינטרנט של משרד ההגירה.

 

2-  לא אוכל להגיע לאוסטרליה בזמן מחמת המשבר.  האם ניתן להאריך את תוקף האשרה?

תשובה:  תקנות ההגירה של אוסטרליה לא מאפשרות הארכת תוקף האשרה. אין שיקול דעת בנושא.  אם ברצונכם לטוס לאוסטרליה ואין ברשותכם ויזה בתוקף עליכם לקבל ולקבל  ויזה חדשה.  בנסיבות מסויימות יתכן שתקבלו פטור מתשלום אגרה חדשה.  תדעו זאת בזמן הגשת הבקשה החדשה. 

 

3- לא אוכל להגיע לאוסטרליה בזמן מחמת המשבר. האם אפשר לקבל החזר של האגרה?

תשובה:  ביטולים או שינויים בתוכניות הנסיעה מחמת המשבר לא מזכות בהחזר האגרהאבל בנסיבות מסויימות יתכן שתקבלו פטור מתשלום אגרה חדשה.  תדעו זאת בזמן הגשת הבקשה החדשה

 


ויזות לאוסטרליה

שימו לב. האגרות משתנות בראשון לינואר ובראשון ליולי כל שנה. ראו טבלת מחירים בתחתית עמוד זה

מערך הויזות האוסטרלי הוא אלקטרוני.   אין צורך בבול או חותמת בדרכון.   מומלץ לשאת את מכתב אישור הויזה שתקבלו  אם בקשתכם תאושר.